ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนฟิสิกส์

เรียนฟิสิกส์ กับครูประเจียด  ปฐมภาค

บทเรียนฟิสิกส์เหล่านี้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพราะมีลักษณะเหมือนดูวิดิโอ และนักเรียนสามารถหยุดภาพ ย้อนหลับ เดินหน้า ได้ตามต้องการ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้านักเรียนเรียนด้วยความตั้งใจบทเรียนเหล่านี้ จะเกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างแน่นอน  แต่เนื่องจากผู้ทำไม่ใช่มือาชีพ แต่เพราะอยากช่วย

นักเรียนในการเตรียมตัวสอบและไม่มีเครื่องมือใดๆในการจัดทำบทเรียน ใช้แต่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก จึงทำให้ภาพและเสียงไม่สม่ำเสมอ เท่าที่ควร

ลายมือผู้เฉลยก็อ่านยากประกอบกับ อุปกรณ์การเขียนที่ใช้ก็คุณภาพต่ำ เลยทำให้ ผลของการเขียนอาจอ่านยากสักนิด  ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย นะครับ

       โปรดอ่านวิธีการใช้บทเรียน

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง พร้อมเฉลย  ตามปีการศึกษาต่างๆ สามารถดาวโหลดไปดู off line ได้เลยครับ

 
     

บทเรียนเรื่องไฟฟ้าสถิต  สามารถดาวโหลดไปดู off line ได้เลยครับ

หน่วยที่ 1 การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้า

หน่วยที่ 2 ประจุไฟฟ้า

หน่วยที่ 3 แรงคูลอมบ์

หน่วยที่ 4 สนามไฟฟ้า

หน่วยที่ 5 ศักย์ไฟฟ้า

  หน่วยที่ 6 งานในการเคลื่อนประจ

หน่วยที่ 7 พลังงานศักย์ไฟฟ้า

หน่วยที่ 8 ความจุ

 

บทเรียนเรื่องไฟฟ้ากระแสตรง  สามารถดาวโหลดไปดู off line ได้เลยครับ

หน่วยที่ 1  ตอนที่ 1   ตอนที่  2

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 5

  หน่วยที่ 6 

หน่วยที่ 7

 

บทเรียนอื่นๆ ค่อยๆทะยอยมาลงให้นะครับ